Program

Témata

 • Nové postupy v opatrovnických řízeních o dětech
 • Komplexní pohled na vývojové trauma
 • Vývoj dětí žijících mimo původní rodinu
 • „Evidence based“ přístup v kontextu ochrany dítěte
 • Nové trendy, formy a typy pěstounské péče
 • Sociálně-právní ochrana dětí a soudnictví ve věcech dětí a mladistvých
 • Ochrana dítěte v kontextu migrace
 • Ochrana dítěte v kontextu chudoby
 • Pozitivní rodičovství
 • Sexuální násilí a ochrana dětí
 • Podpora sociálních pracovníků
 • Podpora dětí a jejich rodin
 • Systémy ochrany dítěte
 • Technologie: rizika a přínosy
 • Obchod s dětmi a vykořisťování
 • Násilí v dětství

 Congress Secretariat: C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE | tel.: +420 261 174 301 | fax: +420 261 174 307
Home | Sitemap | Privacy Policy | info@ispcan2018.org | Copyright © 2017 ispcan2018.org
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2Congress Secretariat: C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE | tel.: +420 261 174 301 | fax: +420 261 174 307
Home | Sitemap | Privacy Policy | info@ispcan2018.org | Copyright © 2017 ispcan2018.org
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2

Access MyConference Portal