Média

30. srpen 2018

Novinářské akreditace a rozhovory s odborníky

Pro novináře jsou připravené volné vstupy na kongres ISPCAN 2018. V případě, že si budete přát navštívit kongres, zažádejte si prosím o volný vstup na adrese media@ispcan2018.org. Rádi vám zařídíme novinářskou akreditaci.

Na kongresu vystoupí řada zahraničních odborníků z oblasti prevence ochrany dětí, které bychom vám rádi nabídli k individuálním rozhovorům. Seznam expertů i s časovými možnostmi naleznete v tabulce. Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o zprostředkování rozhovorů.


4. září 2018

Dobrý den,

srdečně vás zveme na tiskovou konferenci k aktuální situaci v oblasti prevence týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Česko je jedna z posledních zemí, kde stále ve velkém měřítku fungují kojenecké ústavy. Vývoj v oboru ukazuje, že děti potřebují podstatně osobnější péči. Jaké jsou závěry odborníků z celého světa na problematiku institucionální péče? Měla by se u nás změnit systém umisťování dětí do dětských domovů a kojeneckých ústavů? Jaké následky může mít na dítě opakovaná traumatizace ve srovnání s jedním významným traumatizujícím zážitkem? Jak ovlivňuje dětský mozek sledování zpráv? Nakolik může dítě ovlivnit použití fyzických trestů ve výchově? Jaké jsou aktuální trendy v oblasti prevence násilí na dětech i ve vztazích? Přijďte si poslechnout odpovědi na tyto a další otázky týkající se prevence ochrany dětí.

Číst více ...


4. září 2018

Česko má nejvíc dětí žijících mimo rodinu. V ústavech končí i ty nejmenší

Česko patří mezi poslední země Evropy, kde mohou být děti do tří let umisťovány do kojeneckých ústavů. I obecně máme nejvíce chlapců a dívek ve výchovných institucích, celkem přes šest a půl tisíce. Tyto děti by podle odborníků měly být spíše v rodinách. Tématu se věnuje také letošní konference ISPCAN.

Číst více ...


3. září 2018

Opakovaná traumatizace poznamená dítě na celý život

Komplexní vývojové trauma se stalo ústředním tématem pondělního kongresu ISPCAN 2018 zabývajícího se prevencí všech forem násilí na dětech a ochranou dětí. Kongres se koná historicky poprvé v Praze a potrvá do 5. září.

Hlavním tématem kongresu ISPCAN 2018 je vliv chronické traumatizace na zdraví a celkový vývoj dětí. Nejnovější koncepty v oblasti nevhodného chování k dětem se soustředí na tzv. komplexní vývojové trauma.

Číst více ...


2. Září 2018

Začal kongres o ochraně dětí před týráním a zneužíváním

Prevence všech forem násilí na dětech a další témata zabývající se ochranou dětí jsou hlavním posláním kongresu ISPCAN 2018, který pořádá Mezinárodní společnost pro prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Kongres se koná historicky poprvé v Praze a potrvá od 2. do 5. září.

Kongres navštíví stovky až tisíce odborníků, kteří se zabývají ochranou dětí. Jsou to především psychologové, lékaři, právníci a sociální pracovníci. Ti všichni se snaží společnými silami pomoci v řešení aktuálních problémů současného světa.

Číst více ...


31. srpen 2018

Kyberšikanu nelze téměř rozpoznat

Nové technologie přináší kromě pozitiv také nové hrozby. Jednou z nich je i kyberšikana, kvůli níž už několik dětí po celém světě spáchalo sebevraždu. Přestože tak vážné případy se zatím v Česku neobjevily, ke kyberšikaně dochází i u nás. Rozpoznat ji z pohledu rodiče je mimořádně obtížné, uvádí psycholog Radek Ptáček. Témata ochrany a prevence dětí před týráním, zneužíváním a zanedbáváním budou diskutovat přední světoví odborníci na kongresu ISPCAN, který se uskuteční v Praze.

Rozpoznat, že je někdo vystaven kyberšikaně, je téměř nemožné. Neexistují totiž jakékoliv specifické varovné příznaky, které by nám to napověděly. Oběťmi bývají často děti a mladiství, každý z nich ale na podobné situace reaguje jinak. A ze zkušeností psychologů vyplývá, že většina dětí se s útoky na internetu rodičům obvykle nesvěří.

Jak ale ochránit své dítě v případě, kdy se domníváme, že by mohlo být obětí kyberšikany? Rodič musí být vnímaný a nepřehlížet ani jemné nuance v chování dítěte. Je nutné sledovat chování dítěte, jeho náladu a na odchylky od běžného chování reagovat.

„Jestliže se nálada dítěte nebo jeho chování někdy na chvíli změní, nemusí o nic jít. Pokud se ale jedná o dlouhodobější změnu, a tím myslíme několik dnů až týdnů, je zjevné, že se s dítětem něco děje a je potřeba si s ním promluvit,“ vysvětluje psycholog a spolupředsedající kongresu ISPCAN Radek Ptáček.

S dítětem by měli rodiče hovořit a snažit se přijít na to, jestli se v jeho životě neděje něco nestandardního. Odborníci radí se nejdříve ptát obecně, jestli se něco nestalo nebo dítěti někdo neubližuje. Pokud dítě nereaguje, měli by mít rodiče připraveny i více investigativní otázky. "Je ve škole všechno v pořádku? Co se děje na Facebooku?" Je třeba fungovat trochu jako detektiv.

„V případě, že dítě s rodičem vyloženě nespolupracuje, musíme se obrátit na odborníka. Například na školního psychologa nebo na učitelku dítěte a snažit se zjistit podstatu problému,“ doplňuje psycholog Ptáček.

Pokud rodič opravdu pozná náznaky kyberšikany, měl by dítěti konkrétně poradit, jak se se situací vypořádat. Jestliže nezůstane u náznaků, ale jde o rozvinutou formu šikany, pak je jediným efektivním řešením vstoupit do problému a řešit ho na co nejširší sociální platformě. To znamená s agresorem, s rodiči pachatele, zástupci školy, ale i provozovateli sociální platformy, prostřednictvím, které k šikaně dochází, atd.


30. srpen 2018

 

Psycholog: Fyzicky trestat dítě nemá žádný účinek

Fyzické tresty při výchově dětí dělí společnost na dva tábory. Podle psychologa Radka Ptáčka nemá ve výchově dítěte fyzický trest co dělat. Násilí na dětech, týrání, zneužívání a zanedbávání dětí jsou hlavní témata konference ISPCAN, která se letos uskuteční poprvé v Praze.

Děti, které byly v dětství vystaveny jakékoliv formě fyzických trestů a to i v jakékoliv intenzitě, mají mnohonásobně větší náchylnost k tomu, že se stejného chování budou dopouštět také a zároveň i vyšší pravděpodobnost, že se stanou pachateli domácího násilí a budou mít problémy ve vztazích. Je u nich také větší pravděpodobnost výskytu různých duševních onemocnění, například deprese.

„Představte si situaci, kdyby vám dítě fyzický trest vrátilo zpět. Většina dospělých byla při této otázce velmi pohoršena. Dítě se nachází ve velmi nerovnoměrném vztahu, kdy je exponováno fyzickým trestům, na které nemůže nějakým způsobem reagovat. Fyzický trest, jako výchovný prostředek sám o sobě není účinný, to je doloženo velkou řadou studií i praxí. Může omezit výskyt nevhodného chování v dané situaci, ale ne dlouhodobě,“ říká psycholog a spolupředsedající kongresu ISPCAN Radek Ptáček.

Součástí výchovy musí být podle psychologů trest i odměna. Podle empirických výzkumů nefunguje trest zdaleka tak dobře, jako odměna. Pokud tedy vychovávat, tak vždy pomocí odměn za žádoucí chování. Pokud se nacházíme v situaci, kdy je třeba dítě potrestat, pak musí být trest předvídatelný. Dítě musí vědět, že se jedná o trest, čím si ho vysloužilo a jakou bude mít podobu. Trest musí být také vždy bezprostředně spojený s danou situací.

„Nejčastější forma trestů bývá odnětí určité výhody. Délka musí být přímo úměrná věku dítěte. Pakliže se jedná o tříleté dítě, tak se mu například nepustí večerníček. Čtrnáctileté dítě už unese, že mu například na dva dny rodiče zabaví mobil. Fyzický trest nemá jinou funkci, než je ventilace emocí rodiče. Žádná jiná omluva pro fyzický trest není,“ doplňuje psycholog. „Z hlediska etiky mezilidských vztahů pozorujeme výrazné kampaně proti násilí u různých specifických skupin. Co kdybychom si ale prostě řekli, že násilí v naší společnosti prostě nebudeme akceptovat v jakékoliv podobě a formě?“ uzavírá Ptáček.


30. srpen 2018

Ochranou dětských práv se budou zabývat odborníci na kongresu ISPCAN

Sexuální násilí na dětech, negativní vliv médií, kyberšikana, obchod s dětmi nebo vývoj dětí žijících mimo původní rodinu a dalších mnoho zajímavých témat přinese kongres Mezinárodní společnosti pro prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (ISPCAN). Prestižní kongres se uskuteční historicky poprvé v Praze a konat se bude od 2. do 5. září v Kongresovém centru Praha.

Mezinárodní kongres ISPCAN si klade za cíl prevenci všech forem násilí a ohrožení dětí po celém světě. Odborníci usilují o zvyšování povědomí veřejnosti o všech formách násilí páchaných na dětech, rozvoj preventivních aktivit a o podporu dětských práv ve všech oblastech světa.

„Letošní kongres s podtitulem Ochrana dětí v měnícím se světě se zaměří na aktuální témata jako např. kyberšikana nebo negativní vliv médií na psychiku dítěte. Chceme tím vyjádřit, že ochrana dětí je v současném světě jiná, protože jsou i jiné hrozby,“ říká psycholog a spolupředsedající kongresu ISPCAN Radek Ptáček.

Násilí páchané na dětech má mnoho forem, včetně fyzického, sexuálního a emocionálního zneužívání, týrání, zanedbávání nebo deprivace. K násilí dochází v mnoha prostředích – v místě, kde děti žijí, ve škole i na internetu. Stejně tak se násilí na dětech dopouští široké spektrum pachatelů – rodinní příslušníci, partneři, učitelé, sousedé, cizí lidé a jiné děti. Takové násilí nejenže dětem způsobuje nevratné škody, bolest a ponížení, ale může mít i fatální následky.

„Práva miliónů dětí na světě nejsou dostatečně chráněna. Mezi časté formy ohrožení dětí i v dnešním světě patří násilí, nucená dětská práce, obchodování s dětmi, sexuální vykořisťování a další. Přesto, že žijeme v 21. Století práva miliónů dětí na celém světě jsou porušována nejhoršími možnými způsoby. A na toto se tento kongres snaží reagovat,“ doplňuje Ptáček.

Mezinárodní společnost pro prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (ISPCAN), založená v roce 1977, je jedinou multidisciplinární mezinárodní organizací, která celosvětově sdružuje profesionály, kteří se zabývají prevencí a řešením ohrožení a poškozování dětí po celém světě.

Spolupořadatelem kongresu v České republice je Národní institut pro děti a rodinu, z.s., který se dlouhodobě zabývá nejširší problematikou ochrany dětí v České republice, jak na úrovni konkrétních služeb, tak vědecké i vzdělávací.

„Tento kongres se koná jednou za dva roky, letos je to poprvé v Praze a domnívám se, že se v tomto století nebude u nás už nikdy opakovat,“ uzavírá psycholog Ptáček.

Ochrana dětí v ČR v datech

  • 22 000 dětí v ČR žije mimo svou původní rodinu (jedná se o 13 dětí z tisíce, což je o 1/3 více, než v jiných zemích)
  • 2200 dětí mladších 6 let žije v institucionálním typu náhradní výchovné péče (ve většině evropských zemích není možné takto malé děti umisťovat do institucionální péče)
  • 3800 dětí v ČR je každý rok odebráno z rodin a umístěno do náhradního výchovného prostředí z důvodu selhávání původní rodiny, aniž by existovala státem garantovaná síť sociálních služeb, které by těmto situacím předcházela nebo následně rodinám pomáhala jejich situaci řešit
  • Stát ročně vynakládá na 1 dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí částkou 4500 Kč, na pobyt dítěte v institucionální péči 470 000 Kč
  • Ročně české soudy rozhodují přes 100 000 opatrovnických kauz týkajících se nezletilých, ve kterých děti potřebují právní ochranu

21. srpen 2018
Knihovna Václava Havla - Co potřebují ohrožené dětiCongress Secretariat: C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE | tel.: +420 261 174 301 | fax: +420 261 174 307
Home | Sitemap | Privacy Policy | info@ispcan2018.org | Copyright © 2017 ispcan2018.org
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2Congress Secretariat: C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE | tel.: +420 261 174 301 | fax: +420 261 174 307
Home | Sitemap | Privacy Policy | info@ispcan2018.org | Copyright © 2017 ispcan2018.org
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2

Access MyConference Portal